Privacyverklaring

Website: gebedspastoraat.com

Cookies
Het is mogelijk dat Gebedspastoraat website tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres Klikhier voor meer informatie over de cookies. De cookies worden niet gedeeld met Google

Analytics.
Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Gebedspastoraat Den Bosch is niet aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.